Czym się różni fizyka jądrowa od atomowej? Oraz co to jest pole magnetyczne? Tego dowiesz się na lekcjach fizyki w klasie trzeciej szkoły średniej

Nauka fizyki w szkole średniej może odbywać się na dwóch poziomach. Treści dla poziomu podstawowego są dość ogólne i mają zapewnić uczniowi podstawową wiedzę z danego zagadnienia. Zakres rozszerzony zawiera tematy bardziej skomplikowane, dla uczniów, którzy zdecydowali się związać swoją przyszłość z fizyką, naukami pokrewnymi lub zdawać maturę z tego przedmiotu. Niezależnie od poziomu, uczniów w nauce wspierać będzie seria Fizyka. Dla uczniów klas trzecich autorzy przygotowali publikację Fizyka 3.

Elektrostatyka, prąd i energia, czyli nauka fizyki w klasie trzeciej na poziomie podstawowym

Dla uczniów, którzy uczą się fizyki w zakresie podstawowym autorzy Ludwik Lehman, Witold Polesiuk oraz Grzegorz Wojewoda przygotowali podręcznik zbudowany z pięciu rozdziałów, w których treści są powiązane ze sobą tematycznie.
Uczniowie na lekcjach fizyki poznają, czym jest:
-elektrostatyka,
– prąd elektryczny,
– elektromagnetyzm,
– fizyka atomowa,
– fizyka jądrowa.

Prąd, pole magnetyczne, optyka i fale mechaniczne, fizyka w zakresie rozszerzonym

Zakres rozszerzony fizyki w klasie trzeciej będzie bazował na wiedzy dotyczącej prądu oraz przewodnictwa, pola magnetycznego, optyki, fal mechanicznych oraz indukcji elektromechanicznej. Każdemu z tych zagadnień autorzy, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach oraz Marta Fiałkowska poświęcili odrębny dział.

Teoria, obliczenia i zadania w połączeniu z praktyką? To możliwe dzięki podręcznikowi do nauki fizyka 3

Każda z książek, niezależnie czy do podstawy programowej w zakresie podstawowym, czy rozszerzonym ma podobną strukturę. Każdy z rozdziałów kończy się podsumowaniem z najważniejszymi informacjami. Kluczowe treści, wzory i definicje zostały wyeksponowane w każdym z tematów, żeby uczeń w prosty sposób mógł je odnaleźć i zapamiętać. Wiedza teoretyczna została połączona z doświadczeniami oraz przykładami wziętymi z życia codziennego. Wzory oraz zadania zostały szczegółowo opisane, by uczeń sam mógł do nich wracać i analizować dane zagadnienia.
Doskonałym uzupełnieniem podręcznika jest zbiór zadań, dla uczniów klas od pierwszej do trzeciej szkół ponadpodstawowych. Zadania te mogą być wykorzystywane jako uzupełnienie treści omawianych na lekcjach, stanowić bazę do prac domowych, lub uczniowie mogą korzystać z nich samodzielnie w ramach powtórek do testów i sprawdzianów.